[FLC STONE] Phó phòng Tài chính Kế toán

14/02/2020- 14:12

Mô tả công việc:

Xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn và hàng năm theo chiến lược kinh doanh của Công ty trình Tổng Giám đốc phê duyệt.

Tư vấn, tham mưu cho Giám đốc Tài chính kế toán và kế toán trưởng trong công tác xây dựng và lập kế hoạch tài chính, quản lý chi phí, tài sản, định mức thu – chi, định mức tiêu ha nguyên vật liệu…

Xây dựng các phương án và giải pháp huy động phân bổ nguồn vốn.

Tổ chức vận hành hệ thống kế toán quản trị phù hợp yêu cầu và quy định pháp luật hiện hành.

Phân tích, đánh hiệu quả của các dự án, hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh và đề xuất các biện pháp tối ưu trong việc quản lý tài chính, quản lý vốn, ứng phó với các rủi ro tài chính.

Chủ trì, đôn đốc công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ trong toàn Công ty.

Thực hiện các công việc về báo cáo và lập báo cáo (đối với Công ty niêm yết trên sàn chứng khoản) cho UBCK, SGDCK, TTLKCK…

Phối hợp với các Phòng ban để lập dự toán chi phí thi công, công tác thanh quyết toán và kiểm soát các chi phí.

Cập nhật kịp thời và nắm vững các quy định, chính sách quản lý tài chính, chính sách thuế của Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế, Tổng cục Hải quan để tham mưu cho HĐQT, Ban TGĐ giải quyết kịp thời.

Xây dựng hệ thống quy trình, quy định, hướng dẫn công việc … đảm bảo hoạt động của phòng Tài chính – kế toán theo đúng chứng năng nhiệm vụ.

Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự phòng Tài chính – kế toán đảm bảo đáp ứng yêu cầu năng lực.

Liên tục triển khai các hoạt động cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động của phòng, của Công ty

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Yêu cầu tuyển dụng:

Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Tài chính, ngân hàng, Kế toán, kiểm toán hoặc tương đương trong và ngoài nước.

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí Quản lý tài chính, kế toán ở các doanh nghiệp có quy mô lớn, thông thạo chế độ kế toán hiện hành.

Am hiểu Luật lao động, Luật BHXH.

Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý công việc và nhân sự. Am hiểu về thị trường chứng khoán và có khả năng tham mưu cho lãnh đạo Công ty về phát hành cổ phần, chia cổ tức, đầu tư và quản lý tài chính v.v…Độc lập trong công việc, trung thực. Có khả năng làm việc nhóm.

Chịu được áp lực công việc cao. Quyết đoán trong công việc.

Định hướng gắn bó lâu dài với Công ty.

Phúc Lợi

Bảo hiểm

Du Lịch

Thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Công tác phí

Chế độ nghỉ phép

Theo dõi các kênh để nhận các thông tin mới nhất từ FLC Stone!

Tuyển dụng khác

DMCA.com Protection Status
  • English
  • Tiếng Việt
Sidebar Scroll To Top