Về FLC STONE

Tầm nhìn

  • FLC STONE luôn nỗ lực phấn đấu để trở thành Công ty số 1 Việt Nam về khai thác, sản xuất, phân phối, xuất khẩu, thi công, chăm sóc và bảo dưỡng các sản phẩm đá tự nhiên trên bình diện chất lượng và quy mô doanh nghiệp.

Sứ mệnh

  • Thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng.
  • Tạo giá trị gia tăng cao trên mỗi sản phẩm, dịch vụ.
  • Bảo vệ môi trường và phát triển lợi ích cộng đồng địa phương nơi công ty đóng trụ sở.

Mục tiêu

  • Cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm: FLC STONE đã áp dụng nhiều cải tiến để tự động hóa dây chuyền, tiết kiệm nhân công và phát huy tối đa nguồn nhân lực.

Ban Lãnh đạo

BÀ TRẦN THỊ HƯƠNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ