THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

03/05/2021- 10:13

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (“Công ty”) (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102370070 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/9/2007, địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty với nội dung như sau:

1.Thời gian: 08h00, Sáng Thứ Hai, ngày 24 tháng 5 năm 2021.

2.Địa điểm: Bamboo Airways Theatre, Tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways Tower, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

3.Điều kiện dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 22/4/2021).

4.Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ

 • Đối với cổ đông là cá nhân:
 • Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo: CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 • Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
 • CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 • Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.
 • Đối với cổ đông là tổ chức:
 • Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo:
 • Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
 • CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
 • Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
 • CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
 • Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
 • Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

5. Tài liệu họp ĐHĐCĐ

Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: https://flcstone.vn/ , Chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Giấy ủy quyền
Dự thảo Quy chế đại hội
Dự thảo thể lệ biểu quyết
Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2020
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021
Tờ trình các vấn đề chung đại hội
Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT
Tờ trình miễn nhiệm và bẩu bổ sung thành viên BKS
Mẫu đơn đề cử thành viên BKS
Mẫu đơn ứng cử thành viên BKS
Phiếu bầu cử thành viên BKS
Mẫu Sơ yếu lý lịch dùng cho các ứng viên được đề cử/ứng cử làm thành viên BKS
Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS
Phiếu biểu quyết
Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS
Dự thảo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Danh sách BLĐ Công ty nhận ủy quyền
Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS
Dự thảo Điều lệ Công ty

6. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ:

Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số: (024) 3292 9222 gặp Bà Nguyễn Thị Thơm –Phòng Hành chính nhân sự Công ty trước 12h ngày 21 tháng 5 năm 2021, hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE

Địa chỉ            : Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại       : (84 24) 3292 9222            Fax: (84 4) 3921 9222

Email              : info@flcstone.vn

Website           : https://flcstone.vn/

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý Cổ đông tự chi trả.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Theo dõi các kênh để nhận các thông tin mới nhất từ FLC Stone!

Bài viết liên quan

DMCA.com Protection Status
 • English
 • Tiếng Việt
Sidebar Scroll To Top