FLC STONE tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường thành công

30/05/2023- 17:00

Sáng ngày 30/05/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thành công, với mục đích kiện toàn bộ máy quản lý cấp cao, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kì 2022-2027.

FLC STONE tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Nhận được sự đồng thuận cao từ các cổ đông, đại hội đồng cổ đông bất thường FLC STONE năm 2023 đã thống nhất và thông qua các nội dung quan trọng.

Đại hội nhất trí bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới là Bà Trần Thị Hương. Sau khi bầu bổ sung, cơ cấu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 hiện gồm 05 người là: Ông Nguyễn Đức Công – Chủ tịch HĐQT; Bà Vũ Thị Minh Huệ – Thành viên HĐQT; Ông Bùi Văn Ngọc – Thành viên HĐQT; Ông Nguyễn Công Lãi – Thành viên HĐQT; Bà Trần Thị Hương – Thành viên HĐQT. Bên cạnh đó, đại hội cổ công cũng thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027. Bà Nguyễn Thị Thơm, Bà Nguyễn Thị Kim Hòa, Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ được bầu là thành viên Ban kiểm soát, thay thế cho bà Phạm Thị Thu, bà Trần Thị Mỹ Dung và bà Đặng Thị Thùy Liên.

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và thay đổi BKS nằm trong mục tiêu cấu trúc toàn diện bộ máy quản lý cấp cao. Bên cạnh những nhân sự đã gắn bó lâu năm sẽ có thêm những nhân sự mới để nhằm cải tổ, đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững cho Công ty trong giai đoạn 2023 – 2024 cũng như trong tương lai.

Ngoài ra kỳ đại hội lần này còn có một số nội dung đã được đại hội đồng cổ đông thông qua gồm: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty, sửa đổi điều lệ của Công ty, giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Đại hội cũng đã thông qua chủ trương về việc tái cơ cấu, xử lý các vấn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động tài chính của FLC STONE trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay và ủy quyền triển khai các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

Tại đại hội, chia sẻ cùng quý cổ đông tham dự, ông Nguyễn Đức Công – Chủ tịch hội đồng quản trị FLC STONE cho biết: “Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế cùng tác động từ chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, FLC STONE đã và đang tái cấu trúc toàn diện bộ máy để đảm bảo vận hành chuỗi khai thác – sản xuất – bán hàng của Công ty không bị đình trệ. Doanh nghiệp tập trung nguồn lực để phát triển, vận hành việc khai thác tối ưu nguồn tài nguyên mỏ & sản xuất đá ốp lát, mỹ nghệ và vật liệu xây dựng. Bên cạnh xây dựng hệ thống phân phối trên quy mô cả nước, FLC STONE tiếp tục mở rộng mạng lưới khách hàng khi ký kết thêm nhiều hợp đồng xây dựng với các đối tác lớn và tiềm năng, cũng như hướng tới mục tiêu xuất khẩu đá ra thị trường quốc tế.”

Theo dõi các kênh để nhận các thông tin mới nhất từ FLC Stone!

Bài viết liên quan

DMCA.com Protection Status
  • English
  • Tiếng Việt
Sidebar Scroll To Top