CHÚC MỪNG KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28/7)

28/07/2022- 08:43
Tổ chức Công đoàn Việt Nam chính thức ra đời vào ngày 28/7/1929, đánh dấu sự phát triển của phong trào công nhân, dưới ngọn cờ cách mạng vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với những đóng góp quan trọng trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.
Với mục đích tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, NLĐ nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, nhiệm vụ to lớn của mỗi đơn vị trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Qua đó, củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, phát huy trách nhiệm của tập thể, cá nhân xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone xin chúc mừng Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2021), với niềm tự hào, quyết tâm phấn đấu nhiều hơn nữa để kế thừa và phát huy một cách xứng đáng những truyền thống tốt đẹp đó.
Theo dõi các kênh để nhận các thông tin mới nhất từ FLC Stone!

Bài viết liên quan

DMCA.com Protection Status
  • English
  • Tiếng Việt
Sidebar Scroll To Top