Xanh Hà Lĩnh băm mặt cà viền lát bậc tam cấp

Marble Đỏ Vân Rồng lát sàn

Marble Grey Sonata ốp tường

Chùa Hòe Nhai | Hồng Phúc Tự

Thông tin chi tiết

  • Loại hình: Chùa
  • Hạng mục: Lát sàn, bậc tam cấp; Ốp tường
  • Loại đá sử dụng: Red Dragon (Đỏ Vân Rồng), Grey Sonata, Green Galaxy (Xanh Hà Lĩnh) băm mặt cà viền

Hình ảnh công trình

Các công trình khác

DMCA.com Protection Status
  • English
  • Tiếng Việt
Scroll To Top